הסיבה אהבה

המורה הביט לקבוצת הסטודנטים מורכבת של 25 ילדים של עשר שנים ואמרתי להם: \"היום אנחנו יידע את הסמלים של העיר שלנו ויחלו מאת הדגל\" \". הייתי שוב בדגל?\", אבל אנחנו כבר יודע את זה ואני רואה אותו בכל מקום, אמר מרצדס בחורה גבוה והאחרים עם קפה יפה עיניים פתוחות היטב ומוגנים על ידי עדשות זכוכית. \"מרצדס, אמר הפרופסור, אתה מוכר הדגל של המדינה אבל היום נלמד להכיר את דגל העיר. \"אנו חייבים לדעת את הסמלים של האנשים האהובים שלנו, כי רק נלמד רוצים את מה ששלנו בעת תצוגה על-ידי לא ידוע\". וחוטאים אז על דגל משלושה פסים אופקיים שווים מידה בצבעים שונים. \"אנחנו אוהבים רק מה שאנחנו יודעים?, שאל מרצדס. אז אני צריך להכיר אותי קצת יותר טוב לאהוב אותי יותר. ובכך גילה למה שההורים אוהבים אותו יותר מכל אחד אחר: כי יודע ממנו לפני הלידה.

האנושות, מי טוב יותר לדעת אותו הוא אלוהים. כי הוא יודע את הקיום שלהם ואת צורתם של להיות הרבה לפני לידתו. הם ידועים, מהרגע שבו הוא חשב את קיומו של כל אחד מן היצורים. אכן, תהילים 139 מלמד אותנו כי אלוהים הוא היודע מאיתנו למעלה בהאינטימי ביותר של ההוויה שלנו; אבל זה לא הכל. מלבד הידיעה לי מגן עלינו, רוחו שילווה אותנו לאן שלא נלך, חושב עלינו שבדקנו, אנו לבחון, רואה אותנו, מדריך אותנו. שנים-עשר ארבע כתיבת הנשגב ויפה, מגישים כך המחבר יכול לספק לנו תכונות שונות של כוח אין סופי של אלוהים: ידיעת-כל, נוכחות בכל מקום, אומניפוטנטיות.

בידיעת-כל, קרי את הידע שלהם ללא גבולות קשור אלינו, אלוהים יודע שלי לשבת ולעמוד שלי, מה שאומר שיש לנו בתור יישות עליונה מסתכל בכל רגע ורגע של חיינו. גם יודע החשיבה שלי, אשר אושר להיות בתוכי כל העבודה הנו מידע מראש של מה לעשות, כי הפעולות שלי נראו מאז מתי היו רעיון פשוט. אלוהים יודע ההליכה שלנו בגלל זה הולך איתנו לכל מקום גם כאשר . בואי נטייל לאורך הומה קהל או לוח שקט של בדידות לדעת את ההליכה שלנו, מודע של כל אחד מהשלבים שלנו, בוודאי, כמו כל אבא טוב מחייך גופות כי יש לנו מחווה בחביבות, את תתחרטי כאשר לעצמנו להיות נסחף החולשה.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.