פופ ארט ופרסום

הופעתה וביטוייה המוקדם, פרסום ביקש ו ניזונים מדיסציפלינות שונות אשר יש מועשר אותו במונחים של משאבים המשמשים, אידיאולוגיות, וצורות של הביטוי. אלה כוללות הדגמות ולהעביר תנועות אומנותיות, שאת משאבים ורכיבי יש ניחן בו כלים חוקיים יותר ביעילות הודעות פרסום. בין התנועות אמנותי עכשווי הפיד פרסום, בולטת פופ ארט, זרם כי קישורים אמנות עם תקשורת המונים, שאת המונח משמש לציון ההתבטאויות אמנותי המבוסס ישירות על התרבות הפופולרית הנובעים באזורים עירוניים יותר בחברות המתועשות. אמני הפופ להשתמש כאמצעי ביטוי בפיגורטיביות מציאותי, דרך אשר מגלמים ערכת נושא מגיע תרבות המונים, המאופיינת על-ידי השימוש בתמונות שידור במדיה של תקשורת. פופ ארט היא תנועה שעולה נגד אחד מעמודי התווך של ה פרסום: החברה לצרכן; ואת אשר נבדל על ידי לדו-משמעות שלה: לקחת את המהות של פרסום, בצורתו ועד אמצעי להשגת רמת בלתי צפויה של חשיפה ביטוי אמנותי. פופ אומר קריטיים כדי להשיג את מטרותיה: ביצוע היבטים פרסום אשר לא לשתף ולעשות שימוש חוזר אותם כדי ליצור הודעות משלהם, והחזיר אותה כמוצר חדשני. זיהוי משאבי של פופ בהמודעות בשנות האלפיים הוא כמעט מיידית לקבוע אשר אלה עדיין פרסום המשפיע, למרות רוב שהשתנו או מוטציה לאורך זמן, הם נשארים כלים יעילים בעת קיום תקשורת הודעות. החשיבות של תכונה זו עבור פרסום, טמון בעובדה להפגין כיצד פעילות זו ניתן לזהות ולקחת את המשאבים מדיסציפלינות שונות, לרבות תנועות אומנותיות, להעשיר את ההודעות שלהם, כיצד הפרסום הזנות בפעילות מסוימת, כי ככל הנראה, מעורפל נראה יש מה לעשות עם זה, עם זאת, פעילויות אלה כביטויים של חברה, הקול שלך, עליך להיות שמעו על-ידי ומציאותיים כשמדובר להתאים את ההודעות שלהם, שכן הוא החברה עצמה שבה אנחנו לחלץ משאבים אלה עד אשר יוחזר אליך, אשר מבטיח לנו, אך היעילות, אלא אם כן catchment ההודעה ואת העובדה כי אנשים, באותה המדיה להתמקד בו. לא פחות חשוב הוא מחקר זה עבור החברה אשר מעוררת אותו, מי יבין כיצד פרסום, פעילות מקושרת הצריכה ואת אמצעי התקשורת ההמוניים, יכולים להיות מושפעים עם הגילויים כי אפילו במקרים מסוימים נגדה. ואת אופן משאבים אלה להעשיר את ההודעות להפוך אותם מעניין יותר עבור רסיברים ו כפי שהם מפותה על ידי הודעות כי אפילו כאשר נראה נינוחה ולא שטחית יש כבר נחקר מופק לאותה חברה המקבלת אותם.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.