תמיכה לעסקים קטנים ובינוניים

על פי החזון שלנו, לחוות את התפקיד של תעשיות קטנות/בינוניות בארץ, במיוחד באזור תעשייה כמו זה של Carabobo, ונצואלה, הוא ציין את שיתוף הפעולה הקטנה, תשומת לב הממשלה הלאומית, עמותות, עסקים הקונפדרציות וגם האוניברסיטאות עצמן לעשות עבור תעשיות קטנות/בינוניות. לגבי תפקיד כי לי הוא יותר נפוץ, כמו זה של השכלה גבוהה, בעיקר ברמת לתארים מתקדמים, צוין, כי אוניברסיטאות להציג מעט מאמץ קישור דינאמי עם המגזר העסקי לעסקים קטנים ובינוניים מתן שותפויות את הפתרון הטכני הראשי, ניהול, בעיות של אימון הם פונים. לכך נוסף גם חוסר החזון של מינוף הזדמנות ניהול תעשיות קטנות/בינוניות על-פי מתקרב מרכזים אלה-אימון יכול לסייע לך להתמודד עם בעיות קשות הנובעות, במיוחד בתרחיש הסוערת הפונה המדינה, המכפלה של מספר גורמים, כגון: מניות של ה הממשלה עם הכלכלי שלהם, מס, תוכניות מס ואיומים בהתערבות השפעת התחרותיות על הבמה שבו פעיל בהצגת מפעלים מפותחת יותר, עם עוצמות בתוכניות האסטרטגי שלה, עם חזון, יוזם ניהול; תוקפנות בתפקיד של שיווק בהתאם לדרישות שנדרשים הצרכנים מודרניים לטובת הצרכים שלהם. הדרכה על פי דרישות ניהוליות להשתמש בהם הדרישה נוכח נאותה של תהליכים טכנולוגיים כדי להבטיח ומינימיזציה של עלויות, איכות ויעילות לזהות יותר עם אוניברסיטאות, תעשיות קטנות/בינוניות באפשרותך להשיג אלה המון שיתוף פעולה מבוסס על ייעוץ, אבחון, אשר מעדיף אותם לקראת השגת מטרותיה וביצועים תפקיד זה שאינו משתוקקים וגם צריך בזמן הנוכחי. אתה חייב להיות מתוך תפקיד זה פיגורטיבי שאנחנו מורגלים לשחק במשך שנים, עושה את מוסכמות רק כדי להעמיד פנים, לא לתת פעולות שלב באמת מעודדים את כולם. זה לא ייאמן כדי לראות, כידוע תעשיות קטנות/בינוניות לא ההזדמנויות, קישור עם אוניברסיטאות, מבזבז הרבה הון אנושי, שיתופי פעולה כי לאחד תוכניות, תוכניות מוגדר היטב בהתאם לדרישות שלך, יכול לעזור כדי לעמוד באתגרים, מציעים את המוצרים שלהם עם אחריות של קביעות, כיבוש שווקים לצרכים של ההווה.

ההתמחות של התוכנית פרודוקטיביות וניהול איכות לדוגמה, לפתוח את דלתות אגודות עסקים, הקונפדרציות, לדוגמה: Ceprocra, Capemiac, לשכת התעשייה, Fedecamaras, המציע שיתוף פעולה, תמיכה, ייעוץ בכל הקשור לפיתוח תרבות של איכות ויעילות אמיתית כי מעדיף אותו, מאז יש תעשיות קטנות/רבים בינוניות שאין להם אותו, מבזבז את ההזדמנות כדי לאחד את העוצמות שלו בפעולה, צמיחה, כמו גם שינוי צורה של חולשות רבות שיש לסיים הקמת תוכניות, פעולות תחרותי שאתה טובה. התוכנית הזמין את מדיניותה להשתתף סמינרים, הרצאות וכנסים נציגי ארגונים אלה מקושרים יותר דינמי כדי להפוך למציאות בהסכמים, שבו כל ארגון תערוכות העבודה, שלה הישגים והצרכים של שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות. לצערי הכל ביותר ההבטחה, לתת את ההזדמנות כי זה מייצג, אשר יש הופעל, התוצאות של תעשיות קטנות/בינוניות יהיה שונה. אמנם כאלה אדישות כלפי הגישה, בידיעה שיש תמיכה בכל הקשור הזדמנויות לפיתוח, ייעוץ הדרכה, השימוש המתאים הכשרון האנושי, אי פעם, תעשיות קטנות/בינוניות עשוי לייעל את תוצאות המאפשרים לו לשחק את התפקיד שעבורו נוצרו. m

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.