תקשורת, אמון, שיתוף פעולה

תקשורת: תקשורת (פעולה משותפת) התהליך הבסיסי שדרכו נוכל לתאם פעולות עם אחרים, ולכן היא תהליך יסודי בכל ארגון. אם נתמקד תקשורת כמו העברת מידע, להפסיק לראות את הצד האנושי של אותו, לכן את העושר ואת עומק אשר ניתן להשיג. כדי לשלב את הממד האנושי, אנו מבינים את החשיבות של רגשות בתקשורת טובה. זה בלתי אפשרי למישהו לתקשר באופן אפקטיבי אם, לדוגמה, הוא כועס או שמקורו בקנאה. אנו מבינים תקשורת כמו "הריקוד" בין דיבור לבין האזנה. ועל זה "הריקוד" מתערב כל אדם את המידות שלה: הרגשות, הציפיות, תחומי עניין, ידע, פרדיגמות, מחשבות וכדומה. בטחון: ביטחון לא נמדד בשחור-לבן, אבל במעלות.

ביטחון רב יותר, גדול יותר הוא האפשרות של פעולה. אפשרויות פעולה מופחתים על ביטחון נמוך יותר. הקטנה הוא אמון, יותר הם פקדים שאנחנו צריכים ליישם עבור ודא את הפעולה. פקדים יכול, במידה מסוימת, לפצות חוסר בטחון, אך לא להחליפו. ביטחון עצמי לא אומר gullibility או עניין של אמונה, אם לא ההפך. האמון נובע הערכת יכולת, כנות, תאימות והמחויבות של האדם.

אמון או נדחתה, בונה… או הרס. שיתוף פעולה: פעולה האמצעים לפעול יחד עם אחרים / s להשגת מטרה משותפת, לטובת הדדית. לשתף פעולה לא אומר להזניח המטרות הנפרדות. חשוב להבין כי שיתוף הפעולה הוא "עסק טוב": למצוא מקום שבו המטרות הנפרדות כונן את מטרות הקבוצה ולהיפך. שיתוף פעולה הוא ניצחון – לנצח בין האינטרסים של האדם לבין המערכות השונות בהן היא פועלת (מחשב, חברה, משפחה, השכונה, וכו.). עמדות: אנו חיים בעידן שבו תקשורת אישי הוא יותר ויותר עניים (למרות הגדול הטכנולוגית), שבו אי האמון נפוצה (בפוליטיקאים,) (מוסדות, חברות, פרסום…), ונראה בו אינדיבידואליזם ותחרות יש גוברים על שיתוף פעולה ושיתוף פעולה. בתורו, להשקיע כסף וזמן (אישי, עסקים) התפתחות הטכנולוגיה, רכישת ידע, לחסר חשיבות היקרים ביותר של בני האדם: עמדות שלהם. אלו הן העמדות של אנשים הופכים למנהיגים הגדולים. אלו הן העמדות של אנשים ליצור חברה גדולה. אלו הן העמדות של העם שבנה מדינה גדולה. לקבלת מידע נוסף אודות פעולת ליבה על המחבר: פבלו Buol הוא יועץ, מאמן, מרצה, מאמן, המאמן האונטולוגי, מומחה בתחום ניהול ומנהיגות. עבור איש קשר, ביקור מידע נוסף

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.